Direct naar:
Gedenkboetiek
Mijn Westerveld

In het herinneringsboek is het mogelijk om een geliefde te herdenken. Dit kan op een voor u speciale dag; bijvoobeeld een verjaardag, trouwdag of sterfdag.